Junior Hacking Talents Banner

Tất cả mọi người đã có thể tham gia cuộc thi

🎌 Capture The Flag (CTF) là những cuộc thi mà nơi đó, ban tổ chức sẽ mô phỏng lại những ứng dụng/hệ thống bị lỗi bảo mật từ dễ đến khó để đưa người chơi vào môi trường thực tế, cho người chơi có cơ hội trải nghiệm qua quy trình làm việc của một hacker từ: reconnaissance (trinh sát, thu thập thông tin), suy luận, tìm lỗi và khai thác. Thậm chí những cuộc thi gần đây, các ban tổ chức còn đưa cả những lỗi bảo mật có thật của các ứng dụng nổi tiếng vào để tăng thêm tính thực tế cho CTF!

HỌC AN TOÀN THÔNG TIN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Tham gia nhóm Discord để thảo luận về các thử thách.